Länkar

Klubbmedlemmars:

Freerider.se

Försäkringar:

Åredalens SSK i samarbete med.....


Som medlem i ÅSSK, får du 10% rabatt

på din skoterförsäkring.

Dessutom får skoterklubben provision, för de klubbmedlemmar som har sin skoterförsäkring hos SVEDEA.


Beräkna din försäkringspremie HÄR