Hem

...en medlem i ....

Uppdaterad: 2020-04-16

 

Senaste uppdatering:

NYHETER.

- "Avruskat" mot Fröå.

Samarbetspartner.

Välkommen till Åredalens SSK


NYHETER.

2020-04-16

"Avruskat" mot Fröå.

Igår togs även markeringarna på Såssjön/Brattlandssjön ner.


2020-04-15

Ruskmarkeringar borttagna på Åresjön!

Igår togs alla rödkäppar (ruskor) och informationsskyltar bort, från Åresjön.


Älvöverfarten i Duved har öppet vatten nu.


Tidsmässigt är det ganska normalt, att "ruskor" och skyltning plockas bort i mitten av april.

Nu är det bara att vänta på nästa säsong!


2020-03-29

Ruskningen av älvöverfart i Duved (S. Duveds kyrka) borttagen!
Idag var minsta istjockleken i strömfåran 10 cm, porös is.
3 meter uppströms var det bara 7 cm.
Ruskorna på överfarten borttagna och mätningar avslutade.

Skylt som varnar för svag is uppsatt på båda sidor.

/Lasse P.


2020-03-27

Igår kväll provborrades älvöverfarten i Duved.
Istjockleken har minskat något, 15 cm i strömfåran.
Isen är ganska porös, så det kan ske stora förändringar på kort tid.
Var uppmärksam!

Korsning på egen risk (som vanligt).

/Lasse P.


2020-03-07

Nu är minsta istjocklek på älvöverfarten

(söder kyrkan) i Duved 20 cm!
Överfarten och sträckan till macken har ruskmarkerats idag.
(Det är enbart mellan ruskorna, på överfarten, som isen kontrolleras.)
Lasse P.


2020-03-03

Kontrollerat istjocklek på älvkorsningen söder Duveds kyrka, idag.
Minsta tjocklek nu, är 15 cm på en kort sträcka (3-4 meter), annars 20-35 cm.
MEN, då måste man hålla sig innanför de ruskor som finns kvar, efter tövädret!
Bara några meter upp- eller nedströms är det fortfarande tunnare.
Kollar igen på torsdag.
/Lasse P


2020-02-26

Idag preparerades och breddades leden mellan Duved och Åresjön.

Ett skidspår drogs efter norra sidan av leden.

Försök att låta det vara helt, för skidåkarna!

Isen på älven håller för enstaka skoter, men vi "ruskar" först vid 20 cm istjocklek.

/Lasse P.


2020-02-25

Isen på älven i Duved har börjat frysa till igen.
Dan och jag provborrade idag.
Mitt på är det 10 - 12 cm tjock is, mot stränderna ca 35 cm istjocklek.
Körde några varv med armeringsmattan för att få ner kylan, nu när det är kallt.
Mäter igen i slutet på veckan.
Väntar med "ruskning" tills det blir ca 20 cm is.
/Lasse P


2020-02-24

Överfarten av Åresjön, i Såå (mellan Fröå och Renfjället), "ruskades" idag.

Minsta istjocklek längs käpparna är 20 cm.

Rekommenderar starkt att man följer rödkäpparna, då det är tunnare is både öster och väster om leden.

Mvh Lars Bernhardsson


2020-02-14

Israpport Östra Åresjön.

"Provborrade idag och på Åresjön är isen mellan 30-45cm efter markerade leden.
Överfarten i Såå är det 14cm som sämst så vi avvaktar lite till med markeringen där.
Otroligt hårt och isigt, så det är dålig kylning.

Mvh Lars Bernhardsson"


2020-02-13

Led-och Israpport Duved - Åre.

Idag preparerades den oplogade delen av leden mellan Duved och Åre.
Dessutom kollades isen, från platsen där leden kommer ut på älven (nedanför Ängena), till utanför Åre.
Längs rödkäpparna, är isen torr och fin, med endast några cm snö.
Istjockleken är mer än 40 cm hela vägen.

(Hade inte längre borr!)

Älven i Duved är fortfarande öppen, upp till där vi brukar korsa.
Uppströms från det stället, är det ett täcke av is, som troligen är ganska tunt.
Överfart rekommenderas fortfarande INTE!
/Lasse P.


2020-02-07

Älv-överfarten i Duved.

Överfart av älven, nedanför kyrkan i Duved, rekommenderas fortfarande INTE!(..fast av spåren på bilden att döma, KAN det ju gå)
/Lasse P.


2020-02-02

Israpport östra Åresjön.

Borrade idag och det är 10cm som tunnast från mitten och mot norra stranden.
Isen är ganska porös
Ej lämpligt att köra där än.

Mvh Lars Bernhardsson


2020-01-29

Upplogad del av skogsbilväg söder Duved!

Igår plogades en del av skoterleden, som går på skogsbilvägen mellan Duveds kraftstation och Åresjön, upp!


Det gäller dock bara fram till ca. 50 m öster vändplanen för timmerbilar.
Vändplanen ligger ca 110 m öster om, där leden från macken i Duved kommer upp på skogsbilvägen. (GPS-spåret markerat med rött, för plogad sträcka)

Kommer vara plogad tills avverkning är klar och virket tagits ut.

Kan bli långvarigt!


2020-01-24

Dålig is på älven i Duved

Efter senaste tidens töväder och regn, har vattennivån i älven stigit ordentligt.

Dessutom har en råk öppnat sig i strömfåran.

Överfart rekommenderas ej!


2020-01-17

Israpport Åre/Duved
Idag mättes istjockleken på älvkorsningen i Duved och västra Åresjön.

Älven i Duved har fortfarande högt vattenstånd och kraftstationen kör för fullt.
Isen är ganska porös och tjockleken varierar mellan 10 cm och 30 cm, mellan ruskorna.
Minsta tjockleken (10 cm), närmast den norra stranden, på en sträcka av 2-3 meter.
På mitten och uppströmssidan mellan ”ruskorna”, har tjockleken minskat något från förra veckan. Endast 15 cm nu, nedströmssidan hade fortfarande 20 cm.

Åresjön västra har bra is, 30 – 40 cm tjock, torr och bara några cm snö ovanpå, längs den sträcka som kommer att markeras med rödkäpp i morgon, lördag. (Klicka här för karta i PDF-format)
/Lasse P.
ÅSSK


2020-01-11

Älvkorsningen S. Duveds kyrka.

Idag provborrades överfarten (mellan ruskorna) av älven nedanför Duveds kyrka.

Närmast land, på bägge sidor, är isen bara 5-10 cm tjock.

Men det handlar om 2-3 m, på bägge sidor, vid stranden. (håller att gå på).

Däremellan (mellan ruskorna) är isen 25 cm tjock, men ganska porös.

Vi avvaktar ett tag, med att ruskmarkera leden till macken! Vill gärna ha minst 20 cm hela vägen.

/Lasse P.

ÅSSK2020-01-10

Justerad dragning av led till macken i Duved!

Från och med idag så kör man Sågvägen, ända från järnvägskorsningen till Karolinervägen, för att komma till macken i Duved.
(Se bifogad karta)
Ledstolparna är bara nedstoppade i snön, (spettas ner i vår).

Anledning till omdragning är att Forsaplan skall bebyggas i vår och käppar (utstakning av byggnader) har satts upp där, dom skall helst stå kvar då!
VÄSEK och ÅSSK har begärt att få använda Såg-vägen som alternativ, för att nå macken.

Åre kommun har fattat ett beslut om, att skotertrafik är tillåten på Sågvägen och fram till macken.
Regleras i Lokala Trafikföreskrifter, Åre kommun.


För info så gäller för skoterförare bl.a.:
Samma regler som för all motordriven trafik i Duveds centrum. D.v.s.: Högertrafik, halvljus på, högerregel m.m.

MEN!- max 20 km/tim (Skyltat på ledstolpar)
/Lasse P.
ÅSSK


2020-01-05

Ledrapport, öster om Åre;

På Åresjön är det en hel del vatten och dubbel is.

På Renfjället är det nysladdat och fina leder. Efter leden mot utsikten på skorvhögarna har det runnit mycket vatten i bäckarna och det är ett tunt lager drevsnö över så man får vara uppmärksam på hål i snötäcket.

Leden mot Undersåker via Edsåsen är svårkörd just nu. Bäckarna har gått upp och vissa av dom är ganska djupa.
Överfarten på Åresjön i Såå är fortfarande avstängd pga väldigt dålig is så sträckan Åresjön-Helgesjön är inte sladdad.
Från Helgesjön och till Fröågruva är det nysladdat.

/Lars Bernhardsson


2020-01-04

Is-info; älvöverfart Duved

Tövädret medförde höjt vatten- stånd, med minst en halv meter,

Indalsälven i Duved!

Det har medfört att det är öppet vatten på bägge sidor.

Det kommer nog att dröja ett tag, innan det blir "ruskat" till macken.


2019-12-18

ÅSSK klubbkoja öppnar för säsongen.

Igår öppnade Kjell klubbkojan

för den här säsongen!

Bra med snö där uppe, men

ganska bra nere i byn också.Lite israpporter:

- Älven, nedanför Duveds Camping har ännu inte tillräcklig istjocklek för "ruskning".

Det var 8 - 10 cm is i mitten (2019-12-15), så det dröjer innan vi "ruskar" överfarten.


- Åresjön har ojämn istjocklek så det dröjer även där ett tag, med "ruskning",

SE UPP MED "Lundsgårds-vaken" (Älvens inflöde i Åresjön mot "Draklanda") som hade öppet vatten häromdagen.


- "Ruskat" är det från JF-skoter i Björnänge till uppfarten mot Renfjället. Där är det 20 - 25 cm is.


SE UPP Med för överfarten av Åresjön vid Såå, upp mot Fröå.

Där är det ännu bara 10 cm is, så den sträckan är inte "ruskad" ännu.


2019-11-12

Åredalens SSK kallar till årsmöte!

Tid: Torsdag 5/12, 2019, kl. 1900

Plats: Restaurang Pigo, Duved.
(Klicka här, för att se kallelsen.)


2019-10-02
Igår började ett nytt verksamhetsår.

Det innebär bland annat, att är det dags att betala medlemsavgiften, för säsongen 2019/2020.

Vi hoppas på en riktigt bra skotervinter!

I samband med kallelse till årsmötet 2019, kommer ett utskick, med inbetalningskort, till alla våra medlemmar.
Där finns information om var och när mötet hålls och en påminnelse om att betala medlemsavgift.
Det utskicket kommer i början av november 2019.

- Men, det går bra att betala redan nu.

"Gamla" medlemmar, anger sitt medlemsnummer, och eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

"Nya" medlemmar, anger: Namn, adress, telefon, och e-post.

Läs mer på fliken "KLUBBINFO"!

.........................................................................

FÖRARBEVIS Snöskoter.

 

Åredalens Snöskoterklubb genomförde Förarbevis-kurser i Duved även denna säsong!


Kursdatum i Duved.

Fyra kurser har genomförts i Duved.

Kurserna genomfördes som helg-kurser, fredag kväll - söndag eftermiddag.


Genomförda kurs - helger

3 - 5 januari 2020 (genomförd)

17 - 19 januari 2020 (genomförd)

7 - 9 februari 2020 (genomförd)

6 - 8 mars 2020 (genomförd)Säsongens kursprogram är därmed avslutat!

Vi återkommer här, om det blir kurser nästa säsong, någon gång i oktober 2020. 


 

 

Copyright © All Rights Reserved.